ŠKOLENÍ A TRÉNINK - A3 REPORT - Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov

V měsíci září jsme úspěšně zakončili několikatýdenní školení a tréninky v oblasti strukturovaného řešení problémů pomocí A3 reportu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov.

Pracovníci se naučili používat metody a nástroje využívané v jednotlivých fázích A3 reportu, systematicky řešit problémy a samostatně vést projekty A3 problem solving. Tyto dovednos ti si mohli vyzkoušet 
na skupinové práci při zpracovávání konkrétního praktického příkladu ze svého závodu.

Závěry ze skupinové práce byly prezentovány vedení společnosti.

A3 report je přehledný výstup z řešení projektu rozdělený do jednotlivých fází, které vychází z Demingova cyklu. Projekt A3 trvá zpravidla 4 – 8 týdnů. Zaměřuje se na problémy, které je potřeba řešit projektovým způsobem a doba řešení projektu je zpravidla do 8 týdnů od zahájení.


Sdílet na Linkedin  

ŠKOLENÍ A TRÉNINK - A3 REPORT - Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov
Kde jsme působili

S našim týmem má efektivita zelenou

výsledkem naší práce je Vaše důvěra …… Důvěryhodnost

více o našem týmu

Reference