Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš

Pomáháme zákazníkům vytvářet nová řešení a zároveň vyhledávat nové příležitosti na trhu

Miroslav Marek

Je certifikovaný KAIZEN trenér a KAIZEN manažer. V oblasti inovací absolvoval trénink metodiky WOIS ve WOIS Institutu v německém Coburgu. Velkou inspirací pro praxi mu byly studijní pobyty v Japonsku a USA, kde měl příležitost seznámit se s výrobními systémy ve firmách Toyota, Google, Ford a dalších.

Má více než dvacet let zkušeností se zaváděním štíhlých výrobních systémů a týmové práce v podnicích světových firem jako jsou Siemens, Continental nebo DURA, kde pracoval na technických a manažerských pozicích.

V roce 2012 založil společnost Productive systems s.r.o. jejímž posláním je podpora firem v oblasti zvyšování výkonnosti a inovací.

Od roku 2012 je také partnerem společnosti New Dimension. Společně vyvinuli metodiku COOPERATION pro zvyšování dlouhodobé výkonnosti firem. Touto metodikou rozvíjí lidi a pomáhají jim zlepšovat jejich procesy na principech LEAN, což vede k naplnění strategií a udržitelného růstu firem. COOPERATION vychází z jednoduchého principu, že procesy jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé v nich.

Aktivně spolupracuje s Moravskoslezským Inovačním Centrem – MSIC, kde působí jako manažer Centra průmyslových kompetencí - SMEdigi. Centrum poskytuje služby zaměřené na podporu implementace konceptu Průmysl 4.0 v Severomoravském kraji.

Co děláme

Inovační projekty

Odborný koučink

Rozvoj lidí