Náš tým

Společně se zákazníky vytváříme a implementujeme takové nástroje a metody, které vycházejí z principů štíhlých procesů a zároveň plně odpovídají prostředí zákazníků a situaci na trhu. Pomáháme budovat dlouhodobě výkonné a flexibilní výrobní systémy a organizace.
Základní činnosti: Projekty a workshopy zaměřené na optimalizaci procesů, trénink pracovníků, sdružení expertů, rozvoj a vývoj metod výrobního systému, odborný coaching a mentoring, vyhledávání a příprava studentů a odborníků

Naše principy

  • Optimální tok
  • Lidé jsou klíč 
  • Zákazníci nastavují cíle 
  • Týmová práce 
  • Dlouhodobá výkonnost 
  • Udržitelnost změn 

Naše hodnoty

  • výsledkem naší práce je Vaše důvěra …… Důvěryhodnost                                
  • na Vašich změnách se plně podílíme, stáváme se členy Vašich týmů …… Zapojení
  • přebíráme spoluzodpovědnost za výsledek společné práce …… Spoluzodpovědnost
  

Naši lidé

Miroslav Marek

jednatel, projektový manažer / Productive systems, s.r.o.

marek@productives.cz

Více než dvacet let zkušeností se zaváděním štíhlých výrobních systémů a týmové práce v podnicích světových firem jako jsou Siemens, Continental nebo DURA, kde pracoval na technických a manažerských pozicích. Specializuje se na tvorbu a realizaci strategií založených na principech štíhlé výroby, budování štíhlých výrobních systémů a zavádění týmové práce. Certifikovaný Kaizen trenér a Kaizen manažer. Účastník studijních pobytů zaměřených na štíhlou výrobu v Japonsku, Mexiku a USA.