Náš tým

Společně se zákazníky vytváříme a implementujeme takové nástroje a metody, které vycházejí z principů štíhlých procesů a zároveň plně odpovídají prostředí zákazníků a situaci na trhu. Pomáháme budovat dlouhodobě výkonné a flexibilní výrobní systémy a organizace.
Základní činnosti: Projekty a workshopy zaměřené na optimalizaci procesů, trénink pracovníků, sdružení expertů, rozvoj a vývoj metod výrobního systému, odborný coaching a mentoring, vyhledávání a příprava studentů a odborníků

Naše principy

  • Optimální tok
  • Lidé jsou klíč 
  • Zákazníci nastavují cíle 
  • Týmová práce 
  • Dlouhodobá výkonnost 
  • Udržitelnost změn 

Naše hodnoty

  • výsledkem naší práce je Vaše důvěra …… Důvěryhodnost                                
  • na Vašich změnách se plně podílíme, stáváme se členy Vašich týmů …… Zapojení
  • přebíráme spoluzodpovědnost za výsledek společné práce …… Spoluzodpovědnost
  

Naši lidé

Miroslav Marek

jednatel, projektový manažer / Productive systems, s.r.o.

marek@productives.cz

Více než dvacet let zkušeností se zaváděním štíhlých výrobních systémů a týmové práce v podnicích světových firem jako jsou Siemens, Continental nebo DURA, kde pracoval na technických a manažerských pozicích. Specializuje se na tvorbu a realizaci strategií založených na principech štíhlé výroby, budování štíhlých výrobních systémů a zavádění týmové práce. Certifikovaný Kaizen trenér a Kaizen manažer. Účastník studijních pobytů zaměřených na štíhlou výrobu v Japonsku, Mexiku a USA.

Václav Vítek

projektový manažer, lektor / Productive systems, s.r.o.

vitek@productives.cz

Projektový manažer v oblasti průmyslového inženýrství ve firmě Productive systems, s.r.o. a jednatel společnosti Svět produktivity, s.r.o. (dříve CPI web servis, s.r.o.). Zaměřuje se již jedenáctým rokem na komplexní zavádění štíhlého podniku ve společnostech. Úzce se orientuje na optimalizaci výrobních linek a výrobních a logistických procesů.

Michal Zgabaj

projektový manažer, lektor / Productive systems, s.r.o.

zgabaj@productives.cz

Vystudoval obor průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své zkušenosti získal jako průmyslový inženýr ve společnostech Siemens a Continental. Projektový manažer s více jak desetiletou zkušeností. Podílí se na komplexním zavádění principů štíhlého myšlení ve společnostech, zaměřuje se především na projekty optimalizací výrobních buněk, pracovišť a layoutů, provádí tréninky metod štíhlé výroby.

Alžběta Butorová

průmyslový inženýr / Productive systems, s.r.o.

butorova@productives.cz

Absolventka oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podílí se na trénincích v oblasti zlepšování procesů. Zaměřuje se na optimalizaci pracovišť a výrobních linek. 3 roky praxe na projektech optimalizace výrobních procesů u zákazníků Bühler Motor, BROSE CZ, greiner packaging slušovice, Woco STV, Brembo, Seeif Rájec, REFRAMO KZK.