Je důležité dělat správné věci správně.

Společnost Productive systems, s.r.o.

  
pomáhá zákazníkům optimalizovat podnikové procesy a vytvářet nové příležitosti na trhu. Společně se zákazníky vytváříme a implementujeme takové nástroje a metody, které vycházejí z principů štíhlých procesů a zároveň plně odpovídají prostředí zákazníků a situaci na trhu. Pomáháme budovat dlouhodobě výkonné a flexibilní výrobní systémy a organizace.

Základní činnosti:

Projekty a workshopy zaměřené na optimalizaci procesů,  trénink pracovníků, sdružení expertů, rozvoj a vývoj metod výrobního systému, odborný coaching a mentoring, vyhledávání a příprava studentů a odborníků

Tréninky 2016

Semináře 2016

         Připravovaná témata:

HODNOTY

výsledkem naší práce je Vaše důvěra
……Důvěryhodnost

na Vašich změnách se plně podílíme, stáváme se členy Vašich týmů ……Zapojení

přebíráme spoluzodpovědnost za výsledek společné práce
...…Spoluzodpovědnost

NAŠE PRINCIPY

Optimální tok

Lidé jsou klíč

Zákazníci nastavují cíle

Týmová práce

Dlouhodobá výkonnost

Udržitelnost změn

Kontakt
Productive systems, s.r.o.

Ing. Miroslav Marek, jednatel

Kontakty

Sídlo: Frýdek-Místek, Havlíčkova 233, PSČ 738 01

Email: marek@productives.cz

Tel.: +420 603 279 960

IČ: 293 95 003

DIČ: CZ293 95 003