Je důležité dělat správné věci SPRÁVNĚ

Pomáháme zákazníkům optimalizovat podnikové procesy a vytvářet nové příležitosti na trhu.

Jak to děláme?

Společně se zákazníky vytváříme a implementujeme takové nástroje a metody, které vycházejí z principů štíhlých procesů a zároveň plně odpovídají prostředí zákazníků a situaci na trhu. Pomáháme budovat dlouhodobě výkonné a flexibilní výrobní systémy a organizace


Analyzujeme

pozorujeme úzká místa celého procesu a provádíme analýzu

Zlepšujeme

hledáme a navrhujeme řešení pro vyšší výkon a lepší produktivitu

Novinky

provádíme školení a jsme součástí Vašeho týmu pracovníků

Zvyšujeme

výsledkem naší práce je dlouhodobý dopad na efektivitu

Co děláme

Společně se zákazníky vytváříme a implementujeme takové nástroje a metody, které vycházejí z principů štíhlých procesů a zároveň plně odpovídají prostředí zákazníků a situaci na trhu. Pomáháme budovat dlouhodobě výkonné a flexibilní výrobní systémy a organizace. Základní činnosti: Projekty a workshopy zaměřené na optimalizaci procesů, trénink pracovníků, sdružení expertů, rozvoj a vývoj metod výrobního systému, odborný coaching a mentoring, vyhledávání a příprava studentů a odborníků

Vzdělávání a rozvoj

Budování výrobního systému

Efektivní procesy a lidé v nich

Ve firmách trénujeme zaměstnance v oblastech, jako jsou zlepšování podnikových procesů, zavádění metod a nástrojů štíhlé výroby, týmová práce apod. Tréninkový program jsme schopni připravovat přímo na míru a s vysokou hodnotou pro zákazníka.
Firemní vzdělávání
více
Open semináře
více
Podpora studentů a škol
více
Společně se zákazníky vyvíjíme a implementujeme takové výrobní systémy, které plně odpovídají potřebám firmy. Výrobním systémem rozumíme soubor vzájemně se podporujících principů, metod a nástrojů, které pomáhají optimalizovat podnikové procesy, naplňovat cíle a strategii firmy a podporují dlouhodobou výkonnost a konkurenceschopnost.
Interim managment
více
Podpora PI ve firmách
více
Zlepšování firemních procesů
více
Týmová práce
více
Audity
více
Program komplexního řešení zvyšování výkonnosti firmy. Při zavádění štíhlých procesů se často firmy potýkají s problémem nízké a krátkodobé účinnosti implementovaných metod. Výsledkem je mimo jiné demotivace pracovníků, kteří přestávají těmto metodám věřit a podporovat je. Vycházíme ze zkušenosti, že pouze 10% úspěchu implementace štíhlých procesů je v metodách samotných a 90% je v práci s lidmi a jejich znalostmi.

Tréninky a semináře 2017

22. 3. 2017 Výrobní linky a buňky, štíhlý layout

Výrobní buňky nám pomáhají pro dosažení plynulého toku materiálu, který je řízen požadavkem zákazníka. Produktovým uspořádáním namísto funkčního jsme schopni... více

26. - 27. 4. 2017 Trénink - Mapování toku hodnot - VSM (2 dny)

Mapování toku hodnot neboli Value Stream Mapping je dnes velmi častým nástrojem, využívaným ve firmách. Vnímáme jeho veliký přínos zejména na jednotný pohled na problematickou oblast, ve... více

24. 5. 2017 Péče o stroj, TPM

Nestíháme, máme malou kapacitu strojů, "MUSÍME" koupit nový stroj. Velmi časté věty, které lze slyšet ve firmách. Ve většině případů je ale příčinu nízké kapacity možné... více

21. 6. 2017 5S, štíhlé pracoviště

"Provádět 5S pro nás znamená uklízet!". Takto je v mnoha firmách chápán nástroj, který má vést ke standardizovanému a štíhlému pracovišti. 5S ovšem není... více

20. 9. 2017 Analýza a měření práce

"Pokud proces neměříme, tak jej nejsme schopni kontrolovat!" Teprve na základě měření a získaných fakt můžeme standardizovat a zlepšovat své procesy. Budování systému tvorby a aktualizace standardních časů je... více

25. 10. 2017 Kanban, tahové systémy

KANBAN - často diskutované téma. Je KANBAN spása? Všelék? Jak na něj? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi při tomto tréninku. Zaměříme se na možnosti řešení problémů... více

22. - 23. 11. 2017 Kaizen, 4-fázová technika (2 dny)

Proč se nám zdá, že řešíme stále dokola ty samé problémy, proč se nám neustále opakují stejné chyby, na které je i 100% kontrola krátká, proč máme problémy s... víceS naším týmem má efektivita zelenou

výsledkem naší práce je Vaše důvěra …… Důvěryhodnost

více o našem týmu

Reference