Ergonomie

Datum konání 4. 4. 2018

Tento trénink je zaměřen na ergonomii pracoviště. Dozvíte se zde, co vše může z hlediska ergonomie ovlivnit pracovní výkon a produktivitu. Jak nesprávný návrh pracoviště, zařízení, výrobku, prostředí apod., může způsobit jak nízký výkon, tak i různé pracovní úrazy. Podíváme se na základní legislativu, ekonomii pohybů, zásady a pravidla, jak lze zabránit potenciálním problémům nebo je značně redukovat. Součástí školení jsou praktické ukázky, nácviky a videa.

Tento trénink pořádáme ve spolupráci s firmou ErgoCzech s.r.o. 


Sdílet na Linkedin  

Ergonomie

Program

8:00 - 16:00

1) Ergonomie pracoviště na výrobní lince
2) Ergonomie a legislativa
3) Antropometrie
4) Pracovní prostor, nástroje, poloha
5) Ekonomie pohybů
6) Fyzická zátěž
7) Hodnocení ergonomie

Komu je určeno

Trénink je určen pro průmyslové inženýry, designery, konstruktéry, technology a pracovníky zabývající se ergonomií práce.

 

Cena: 3.500 Kč bez DPH

Fakturace probíhá po tréninku.
Chci se přihlásit na školení

S našim týmem má efektivita zelenou

výsledkem naší práce je Vaše důvěra …… Důvěryhodnost

více o našem týmu

Reference