Partneři

IdeaHub je sdílené vývojové centrum sídlící ve Vědecko-Technologickém parku v Ostravě. Sdružuje komunitu kreativních lidí na základě společných zájmů na poli výzkumu, vývoje, aplikací, vzdělávání a popularizace inovačních technologií.
IdeaHub je organizací, jejímž posláním je vytvoření komunity a zázemí pro práci na tvůrčích projektech z oblasti techniky a její výroby a vzájemná výměna informací a znalostí mezi členy. Umožňuje studentům a odborné veřejnosti přístup k základním vývojovým technologiím a propojení s firmami v Moravskoslezském kraji.
IdeaHub nabízí prototypovou dílnu, kde si členové mohou tvořit svá konstrukční řešení při práci na projektech v oblastech mechaniky, mechatroniky a elektroniky, a naučit se pracovat s moderními výrobními technologiemi.

Společnost Top Function vznikla za účelem propojit a více přiblížit akademickou půdu k reálné praxi. • Hlavně při realizaci konkrétních projektů se mohou studenti dál rozvíjet a přemýšlet nad budoucím zaměřením. • Při práci na reálném projektu pod vedením zkušeného mentora si lze postupně osvojit základní pracovní návyky a lépe vnímat požadavky firem. • Formulace požadavků na zdokonalení výuky VŠB – TU Ostrava skrze studenty, které budou vycházet ze získaných praktických zkušeností studentů při realizaci projektů – do budoucna přinese větší připravenost absolventů univerzity pro zaměstnání.
Společnost s koncepčním řešením v oblasti rozvoje lidí. Pracujeme s klíčovými lidmi všude tam, kde management chce získat náskok před konkurencí a tvoří budoucnost. Respektujeme dobrou zkušenost, podporujeme tvořivý přístup. Ukazujeme příležitosti, které vedou k jedinečnosti ve výsledcích.

Řídíme se hesly Partnerství - Energie - Lidskost - Úspěch.